top of page

Lei ski- eller snowboard utstyr hos oss

Vår skiutleie finner du i Servicebygget ved ankerheisene i Vangslia. Vi har IKKE mulighet for å reservere utstyr på forhånd. Her er det kun leie ved oppmøte.

OBS: Komplett utstyr hos oss inneholder ski, sko, staver og hjelm.

Det finnes også skiutleie ved stolheisen i Vangslia; Onkel Pudder -  tlf 483 13 100 (mulig å  reservere utstyr)

www.onkelpudder.no

og i Stølen; Stølen Skiutleie - tlf 934 10 510.
 

Priser vintersesongen 22/23:

Skileie.png

Forsikringsvilkår - leid alpinutstyr:

  • Forsikringen tegnes samtidig med leie av utstyret

  • Forsikringen gjelder ved skade og tyveri, med en egenandel på kr 300 (barn) og 700 (voksen)

  • Forsikringen dekker skader som oppstår ved skikjøring i åpne og preparerte løyper, tyveri og tap av skiutstyr

  • Forsikringen dekker ikke skader oppstått ved uaktsom eller uforsvarlig bruk. Herunder skikjøring på vei, parkering, utenfor preparert område og lignende

  • Forsikringen gjelder kun ski, snowboard og snowblades. Forsikringen dekker ikke sko, staver, hjelmer etc.

  • Utsyret må oppbevares innelåst om natten (hytte, leilighet eller annen låsbar oppbevaring). Bil og skiboks anses ikke som godkjent oppbevaring. 

  • Ved tyveri eller skade skal utleier kontaktes snarest. Ved tyveri skal leier politianmelde forholdet, og kopi av anmeldelse skal legges fram.

bottom of page